10.09.22 - AKADEMIA SUKCESU - NABÓR DO GRUP ROZWOJOWYCH

plakat_grupy_2022_IX
ZAPISY dzieci i młodzieży DO GRUP ROZWOJOWYCH AKADEMII SUKCESU
 
W nadchodzącym sezonie planujemy otworzyć następujące grupy wiekowe:
 • grupa przedszkolna - pięcio i sześciolatki (poniedziałek godz. 16.00)
 • uczniowie klas 1 -3 szkoły podstawowej (wtorek godz. 16.45)
 • uczniowie klas 4 - 6 szkoły podstawowej (wtorek godz. 18.00)
 • uczniowie klas 7 - 8 szkoły podstawowej (środa godz. 16.45)
 • młodzież szkół ponadpodstawowych (środa godz. 17.00)
 
Miejsce spotkań: Aleja Jana Pawła II 1/7, Jastrzębie-Zdrój.
 
UWAGA! Terminy spotkań mogą ulec zmianie!
Ostateczna ilość grup oraz godziny spotkań uzależnione jest ilości chętnych w danym przedziale wiekowym. 
 
Program rozwojowy AKADEMIA SUKCESU zakłada przeprowadzenie 15 sesji rozwojowych w terminie 12.09.22r. do 15.01.23 r.
 
Sesje rozwojowe odbywają się raz w tygodniu i trwają od 45 do 60 min. Każda grupa prowadzona jest przez dwóch trenerów (socjoterapeuta, pedagodzy, nauczyciele). Raz w miesiącu rodzice mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji z pracownikami Poradni Specjalistycznej AKADEMIA SUKCESU w Jastrzębiu-Zdroju.
 
Koszt udziału w programie rozwojowym 800 zł. Dla rodzeństwa przewidziano rabaty. 
 
Przed przyjęciem do Akademii Sukcesu niezbędne jest spotkanie rodziców z p. Aurelią Goldą w celu ustalenia warunków uczestnictwa dziecka w programie. W tym celu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIA, dzięki któremu będzie możliwość skontaktowania się z Państwem i umówienia się na spotkanie organizacyjne.
 
 

Czym są grupy rozwojowe AKADEMII SUKCESU? 

Cotygodniowe sesje oparte są na zasadach socjoterapii. Ich podstawowym celem jest budowanie poczucia własnej wartości na doświadczeniu sukcesu oraz szacunku wobec siebie i drugiego człowieka. Tematyka oraz forma zajęć dostosowana jest do podstawowych potrzeb dzieci i młodzieży. Podejmowane działania zmierzają do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych - niezbędnych w budowaniu dobrych relacji z rówieśnikami i dorosłymi oraz pomagają w wyznaczeniu drogi do harmonijnego wzrostu osobistego.

PORUSZANE TEMATY podczas zajęć to:

 • komunikacja interpersonalna - elementy, bariery, metody dyskusyjne, komunikat "JA"
 • współpraca w grupie - zasady, podział obowiązków, wyznaczenie wspólnych celów i zadań
 • poczucie własnej wartości - fundamenty, sposoby wzmacniania
 • samopoznanie - rozpoznawanie własnego potencjału, zainteresowań, talentów i umiejętności, mocnych i słabych stron
 • emocje - rozpoznawanie, nazywanie, konstruktywne radzenie sobie z nieprzyjemnymi emocjami
 • asertywność
 • sposoby rozwiązywania konfliktów
 • strategie i technik osiągania celów
 • sposoby przeżywania porażki
 • sukces - indywidualny i grupowy
 • grupa przedszkolna:
   
  😀przygotowanie do podjęcia nauki w szkole - ćwiczenia rozwijające motorykę małą i dużą, grafomotorykę, przetwarzanie wzrokowo-słuchowe
  😀wdrażanie do samodzielności, systematyczności i staranności
   

DLACZEGO WARTO ZAPISAĆ DZIECKO DO AKADEMII SUKCESU?

 • program rozwojowy wzbogacony o: imprezy integracyjne, wspólne wycieczki, warsztaty rozwijające pasje i zainteresowania
 • mało liczne grupy (8 - 10 osób) pozwalające na zindywidualizowanie programu rozwojowego
 • trenerzy to wieloletni specjaliście z pasją i z wypracowanymi metodami rozwojowymi
 • radosna i życzliwa atmosfera oparta na szacunku i zaufaniu

Dzięki pracy w małej grupie uczestnicy uczą się nie tylko współpracy ale poprzez wzajemne oddziaływania rozwijają samoświadomość własnych uczuć i myśli, uczą się asertywnego sposobu wyrażania własnego zdania i potrzeb. Zdobyta podczas spotkań wiedza oraz umiejętności poprawiają funkcjonowanie w społeczeństwie, motywują do podejmowania wyzwań, realizowania marzeń oraz dostrzegania i osiągania życiowych sukcesów. 

 
Nabór do GRUP ROZWOJOWYCH dla dzieci i młodzieży
Gdy zepsuje się dziecko ...