Nadchodzące wydarzenia

Oferta

Warsztaty rozwojowe

Warsztaty rozwojowe

Jedna z najskuteczniejszych form nauki oraz rozwoju kompetencji osobistych.
Grupy rozwojowe

Grupy rozwojowe

To miejsce dla tych, którzy chcą dokonać konkretnych zmian w swoim życiu.
Coaching rodzicielski

Coaching rodzicielski

Poprawa relacji oraz pogłębienia więzi między rodzicami a ich dzieckiem.
Life coaching

Life coaching

Nowatorska forma rozwoju osobistego oparta na relacji coach‑klient.
Coaching biznesowy

Coaching biznesowy

Trójstronny układ partnerski pomiędzy coachem, klientem i jego organizacją.
Coaching na szlaku

Coaching na szlaku

Łączy on w sobie rozwój osobisty z rozwojem pasji związanych z turystyką górską.
 • Warsztaty rozwojowe
 • Grupy rozwojowe
 • Coaching rodzicielski
 • Life coaching
 • Coaching biznesowy
 • Coaching na szlaku
 • Warsztaty rozwojowe

  Jedna z najskuteczniejszych form nauki oraz rozwoju kompetencji osobistych.

  Swoją skuteczność zawdzięcza temu, iż nastawiona jest na przekazanie wiedzy i umiejętności poprzez doświadczenie, a nie jedynie przez treści i „suche” wiadomości. Dzięki praktycznym ćwiczeniom klient ma możliwość wyrobienia w sobie pożądanych odruchów, a ich siła oraz trwałość uzależniona jest od indywidualnego i systematycznego utrwalania.

  Oto obszary podejmowanych działań:

  1. Warsztaty umiejętności miękkich dla liderów, przedsiębiorców, menagerów: dynamika grupowa, budowanie autorytetu lidera zespołu, komunikacja w zespole, podział ról, delegowanie zadań, motywacja a manipulacja, wykorzystanie potencjału zespołu
  2. Warsztaty pedagogiczne dla nauczycieli, wychowawców, psychologów: formy i metody wspomagające rozwój dzieci i młodzieży, wykorzystanie potencjału grupy/klasy w procesie wychowania, wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci i młodzieży, budowanie stabilnej i szczerej relacji z podopiecznymi oraz ich rodzicami, rozwój własnych kompetencji społeczno-emocjonalnych
  3. Warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności oraz kompetencji rodzicielskich: poprawa komunikacji w rodzinie, doskonalenie umiejętności wyrażanie swoich potrzeb i emocji, role i podział obowiązków w rodzinie, granice oraz konsekwencja w wychowaniu
  4. Warsztaty rodzinne poprawiające relacje oraz pogłębiające więzi rodzinne
  5. Warsztaty rozwijające pasje i talenty

  Warsztaty w grupach zorganizowanych poprzedza rozmowa dotycząca diagnozy potrzeb i oczekiwań klienta. Ustalane są zasady współpracy, czas, miejsce oraz zakres tematyczny warsztatów.

 • Grupy rozwojowe

  To miejsce dla tych, którzy chcą dokonać konkretnych zmian w swoim życiu.

  Grupa rozwojowa dla dorosłych to miejsce, w którym spotkasz się z atmosferą życzliwości, akceptacji oraz zrozumienia, ponieważ grupę tą tworzą osoby o potrzebach i problemach podobnych do Twoich.

  To miejsce rozwoju osobistego dla tych, którzy chcą dokonać konkretnych zmian w swoim życiu oraz szukają przyjaznego środowiska, dzięki któremu będą mogli skonfrontować swoje poglądy i postawy z innymi osobami. Systematyczne spotkania w przyjacielskim gronie nie tylko mobilizują do rozwoju, ale przede wszystkim motywują i są niezbędnym wsparciem w chwilach zwątpienia i niepowodzenia.

  Tematyka poszczególnych sesji oraz ich częstotliwość uzależniona jest od charakteru oraz potrzeb grupy. Pojedyncza sesja trwa zazwyczaj 3 godziny. Przewidziana jest zawsze przerwa na kawę i herbatę. Stosowane przeze mnie metod pracy to głównie warsztaty i coaching grupowy. Dzięki temu, każdy z członków grupy aktywnie włączą się w przebieg zajęć, może doświadczyć proponowanych ćwiczeń, wyrazić siebie i swoje poglądy. Po każdej sesji jest czas na wspólną dyskusję i osobistą refleksję.

  Proponowane tematy sesji rozwojowych na przykładzie grupy „Życzliwe spojrzenie w głąb siebie”:

  • integracja, komunikacja interpersonalna,
  • inteligencja emocjonalna a poczucie własnej wartości,
  • relacje, więzi międzyludzkie a obraz własnego JA,
  • wartości, przekonania a samoocena,
  • asertywność oraz troska własne granice,
  • zarządzanie własnym rozwojem osobistym.
 • Coaching rodzicielski

  Poprawa relacji oraz pogłębienia więzi między rodzicami a ich dzieckiem.

  Odbywa się to poprzez zwiększenie świadomości psychologicznych zasobów rodziców, a co za tym idzie doskonalenie ich kompetencji rodzicielskich.

  W trakcie sesji rodzice  wyznaczają  cel  jaki  chcą  osiągnąć w relacji ze swoimi dziećmi. Przy pomocy coacha opracowują metody i narzędzia potrzebne do realizacji tego celu. Dzięki zaproponowanym technikom coachingowym mają możliwość lepszego zrozumienia siebie oraz swoich mechanizmów zachowania. Dzięki tej refleksji poszerza się ich perspektywa patrzenia na swoje postawy wychowawcze oraz lepiej rozumieją świat dziecka, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia.

  Przykładowe obszary pracy:

  • ustalanie granic, konsekwencje w wychowaniu
  • polepszenie komunikacji w rodzinie – jak mówić by być słuchanym i rozumianym
  • umiejętność wyrażania swoich uczuć, potrzeb, opinii
  • podział ról w rodzinie oraz ustalenie praw i obowiązków z nimi związanych

  Forma pracy: sesje indywidualne, sesje dla par.

  Długość jednej sesji: 60/90 min.

  Czas trwania procesu coachingowego: od 5 do 8 spotkań w odstępach jednotygodniowych bądź dwutygodniowych.

  Rozpoczęcie procesu poprzedza bezpłatna sesja zerowa, podczas której rodzice zostają zapoznani z metodą coachingu oraz ustalane są zasady współpracy.

 • Life coaching

  Nowatorska forma rozwoju osobistego oparta na relacji coach‑klient.

  Obszary pracy w tej formie coachingu opierają się na celach klienta, jego potrzebach, trudnościach, wyzwaniach bądź marzeniach. Tematy sesji mogą być bardzo zróżnicowane.

  Przykładowe obszary do pracy to:

  • wypracowanie „planu na życie”
  • dylematy związane z balansem pomiędzy życiem osobistym a zawodowym
  • lepsza organizacja i planowanie życia codziennego,
  • motywacja do nowych aktywności
  • większa akceptacja siebie
  • budowanie świadomość swoich potrzeb, wartości, priorytetów
  • podnoszenie poczucia własnej wartości
  • rozwój inteligencji emocjonalnej
  • poprawa relacji i więzi z najbliższymi, znajomymi, współpracownikami
  • podnoszenie satysfakcji z życia zawodowego

  Długość jednej sesji: 60/90 min.
  Czas trwania procesu coachingowego: od 5 do 8 spotkań w odstępach jednotygodniowych bądź dwutygodniowych.
  Rozpoczęcie procesu poprzedza bezpłatna sesja zerowa, podczas której klient zostaje zapoznany z metodą coachingu oraz ustalane są zasady współpracy.

 • Coaching biznesowy

  Trójstronny układ partnerski pomiędzy coachem, klientem i jego organizacją.

  Każda ze stron jest zaangażowana i odpowiedzialna za przyczynianie się do powodzenia całego procesu. Chociaż główną pracę wykonują klient i coach, coaching biznesowy jest zawsze działaniem o charakterze systemowym, przeprowadzany w kontekście celów i strategii całej organizacji, ale przy pełnej akceptacji i dobrowolności klienta. Indywidualne sesje z klientem poprzedza sesja trójstronna, na której wraz z inwestorem omawiane są cele i wskaźniki procesu coachingowego.
  Coaching biznesowy przebiega w postaci indywidualnych sesji, podczas których razem z klientem poszukuje się najlepszych rozwiązań problemów biznesowych oraz umożliwia się jemu rozwój pożądanych kompetencji oraz dostęp do nowych obszarów wiedzy.

  Przykładowe obszary do pracy to:

  • rozwój umiejętności przywódczych oraz interpersonalnych
  • wsparcie procesu wprowadzania zmian i zarządzania zmianami w organizacji
  • wyznaczanie celów i osiąganie sukcesów
  • zarządzanie konfliktem
  • wybór i rozwój kariery zawodowej
  • zwiększenie efektywności pracy indywidualnej i zespołowej
  • radzenie sobie ze stresem i zapobieganie wypaleniu zawodowemu
  • doskonalenie umiejętności przywódczych
  • poprawa funkcjonowania w relacjach zawodowych
  • podejmowanie nowych wyzwań (osobistych i zawodowych)
  • automotywowanie i motywowanie innych
 • Coaching na szlaku

  Łączy on w sobie rozwój osobisty z rozwojem pasji związanych z turystyką górską.

  To mój autorski projekt! Łączy on w sobie rozwój osobisty bądź rozwój pracującego ze sobą zespołu w danej firmie z rozwojem pasji związanych z turystyką górską. To możliwość spotkania się z samym sobą, swoimi planami, problemami, marzeniami oraz wymiana doświadczeń i poglądów z innymi osobami, a wszystko to przy bliskim kontakcie z pięknem gór.

  Projekt przewiduje kilkudniowy, wspólny wyjazd, podczas którego osoby spotykają się na COACHINGU GRUPOWYM lub COACHINGU ZESPOŁOWYM, celem przepracowania interesujących ich tematów. Podczas wspólnej wędrówki górskim szlakiem istnieje możliwość skorzystania z LIFE COACHINGU.

  Plan wspólnego wyjazdu uzależniony jest od grupy docelowej. Jeśli jest to zespół współpracowników, plan oraz tematykę sesji uzgadnia się z liderem zespołu przed wyjazdem.

  W przypadku osób indywidualnie zgłaszających się na COACHING NA SZLAKU plan dnia oraz tematyka spotkań zawarta jest w ofercie.

  Ilość osób wspólnie wyruszających na COACHING NA SZLAKU nie przekracza 10 osób.

 • Warsztaty rozwojowe
 • Grupy rozwojowe
 • Coaching rodzicielski
 • Life coaching
 • Coaching biznesowy
 • Coaching na szlaku

Kalendarium

demo

Maj 2019

Katarzyna Mikołajczyk

Aurelia jest ciepłą i bardzo empatyczną osobą. Miałam okazję z nią współpracować kilkukrotnie, dlatego serdecznie polecam.

Maj 2019

Danuta Mularczyk

Aurelia jest bardzo inteligentną, empatyczną i mądrą osobą. Miałam przyjemność z nią pracować i polecam kontakt z nią na drodze do własnego rozwoju. 

Czerwiec 2019

Marzena Okuszko

Aurelia słucha aktywnie i wspiera proces. Mój cel, moje potrzeby i moje wartości z Aurelią dałam sobie uwagę. Jestem na dobrej drodze na swój szczyt. Polecam!

Sierpień 2019

Olimpia Tabiś

Bardzo wysoko oceniam umiejętności Aurelii jako coacha. Oceniam ją jako osobę bardzo kreatywną i ciekawą drugiego człowieka. Jej otwartość pozwoliła mi na przepracowanie dość ważnych tematów. Serdecznie polecam współpracę z Aurelią każdemu, kto ma chęć i odwagę na wprowadzenie zmian w swoim życiu.

Październik 2019

Ola Błaszczyk

Jestem przekonana, że trafiłam na Aurelię nie przez przypadek. Aurelia pomogła mi odnaleźć się w kryzysie, uporządkować myśli, na nowo poczuć co dla mnie ważne i czego pragnę w swoim życiu zawodowym. Dużym wsparciem w tym procesie była dla mnie jej uważność, umiejętność słuchania, pomoc z strukturyzowaniu i poszukiwaniu głębszych sensów, a także poczucie humoru i prowokacja. W kontakcie z Aurelią czułam się bezpiecznie, bez obaw mogłam się z nią podzielić trudnymi sprawami. Jednocześnie miałam przyjemność z intelektualnego wysiłku, który mi fundowała swoimi pytaniami i metaforami. No i co się naśmiałyśmy, to nasze :D Dziękuję, Aurelio.

Jesteś zainteresowany(a) pracą ze mną?

Zapraszam do kontaktu, napisz, zadzwoń, umów się na pierwsze bezpłatne spotkanie.

Kontakt

Blog

29 grudzień 2021
Niegrzeczne, nieposłuszne, niedobre … to jedne z wielu określeń jakie słyszymy wobec dzieci, które nie potrafią sprostać oczekiwaniom rodziców, nauczycieli, najbliższego otoczenia.A czy my - dorośli, zdajemy sobie sprawę z tego, że dziecko wybiera ta...
04 maj 2020
Chyba nie jest już dla nikogo tajemnicą, że obok spotkań mających na celu rozwój osobisty, moją wielką pasją są góry.Uwielbiam długie włóczenie się po lasach, dolinach i szczytach. Lubię chwile spędzone w schroniskach i bazach turystycznych. Spotykam...
02 maj 2020

Zapraszam na mój pierwszy LIVE z cyklu "Chcesz herbaty? czyli rak rozmawiać z dzieckiem, gdy coś wisi w powietrzu". 

31 grudzień 2019
Odważyłam się! - to hasło z jakim kończę 2019. A z jakim zaczynam Nowy Rok? Nadal się boję! Tak … BOJĘ SIĘ! Jednak nie zamierzam rezygnować z kierunku, który obrałam.W 2019 wypłynęłam z bezpiecznego portu, zatoki, w której było dość tłoczno i duszno,...