laptop-3087585_1920

Zapraszamy na cykl WARSZTATÓW ONLINE pt.
Jak tworzyć AUTORSKIE PROGRAMY edukacyjno-wychowawcze.

DLA KOGO:

Wychowawcy świetlic, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, wychowawcy kolonijni, nauczyciele, animatorzy czasu wolnego.

HARMONOGRAM WARSZTATÓW:

09.06.2020, godz. 16:00 – 18:00 - Etapy i procedury tworzenia programów edukacyjno - wychowawczych.

09.06.2020, godz. 19:00 – 21:00 - "W Smoczej Akademii" - tworzenie programu rozwijającego kompetencje społeczno - emocjonalne.

10.06.2020, godz. 16:00 – 18:00 - "Ku pamięci" - tworzenie programu poszerzającego wiedzę o sławnej osobie oraz wdrażającego do postaw prospołecznych.

10.06.2020, godz. 19:00 – 21:00 - "Kim zostanę?" - tworzenie programu rozwijającego talenty i zainteresowania, opartego na prezentacji różnych zawodów.

KOSZTY:

Koszt jednego warsztatu: 40 zł.
Koszt pakietu (Warsztat I, II, III, IV) pakietu: 140 zł.

ZAŁOŻENIA WARSZTATÓW:

WARSZTAT I:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestnika z zasadami tworzenia programów edukacujno-wychowawczych. Po warsztatach uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności niezbędne to samodzielnego stworzenia rocznego (wrzesień-czerwiec) programu, uwzględniającego wymagania szkoły, potrzeby i możliwości odbiorców/uczniów oraz pozwoli autorowi na realizację i rozwój własnych zainteresowań i pasji.

Powstałe pomysły oraz propozycje zajęć można również wykorzystać w planowaniu czasu wolnego dla dzieci np. w tworzeniu programów obozów i kolonii!

WARSZTATY II - IV

Uczestnik ukończy warsztaty z przygotowanym przez siebie ramowym planem programu na cały rok szkolny (wrzesień-czerwiec). Cel i tematyka programu będzie nawiązywała do tematu poszczególnych warsztatów.

Adresatami programów są dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa).

Poza szkołą programy można wykorzystać podczas tematycznych kolonii, obozów i warsztatów tematycznych dla dzieci!

Warsztaty odbędą się w formie LIVE (NA ŻYWO) w zamkniętej grupie na Facebooka i YouTube. Podczas szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zestaw materiałów szkoleniowych.

Po zakończonej transmisji uczestnicy mają bezterminowy dostęp do nagranego filmu z warsztatów.

Zaświadczenie uczestnictwa w warsztatach zostanie przesłane pocztą elektroniczną.

Istnieje możliwość wystawienia zaświadczenia w formie papierowej - koszt 10 zł.

ZAPISY:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3iY804Df6DdvhsQaM5jgfip4BABjO7ZW-P2bSnPU6xTyzkg/viewform