Rozwój osobisty

Rozwój osobisty jest dla mnie konsekwencją świadomego człowieczeństwa, dlatego nie jest on zarezerwowany jedynie dla wybranych. Rozpoczyna się od chwili poczęcia i może trwać przez całe życie. W pierwszych momentach naszego istnienia rozwój osobisty w całości uzależniony jest od rodziców. W okresie prenatalnym wraz z rozwojem fizycznym kształtuje się również nasza psychika.

Pierwsze lata po narodzeniu mają znaczący wpływ na rozwój sfery fizycznej, psychicznej, społecznej i intelektualnej. Wraz z rozwojem umiejętności poznawczych kształtuje się nasza samoświadomość i duchowość. Wychowanie jakie otrzymujemy w dzieciństwie ma znaczący wpływ na to, jak spostrzegamy siebie i otaczający nas świat. W momencie, kiedy stajemy się coraz to bardziej samodzielni i dojrzali, nasze życie zaczyna zależeć od nas. To w jakim stopniu dbamy o nasz rozwój osobisty świadczy o tym, na ile jesteśmy odpowiedzialni za swoje poglądy, decyzje, słowa i czyny.

Uważam, że rozwój osobisty powinien być zawsze harmonijny i dotykać różnych sfer naszego życia. Trudno rozwijać sferę psychiczną zaniedbując swoje ciało bądź relacje z innymi ludźmi. Nie jest możliwy rozwój umiejętności społecznych bez pracy nad cechami osobowości. Trudno stawać się świadomą, spełniają się osobą bez rozwoju intelektualnego i duchowego. Życie dostarcza nam wielu sytuacji i możliwości do zdobywania nowej wiedzy oraz kształtowania umiejętności. Trudno jednak zbudować obiektywny obraz siebie jedynie na podstawie osobistej wiedzy i doświadczeń. Dlatego, aby czerpać największą satysfakcję z rozwoju osobistego, niezbędne jest uznanie swoich słabości oraz pokorne wyrażenie potrzeby drugiego człowieka. Osobom idealnym i mającym zawsze rację trudno doświadczyć radości z pokonywania swoich słabości oraz trudno zachwycić się odkryciem czegoś nowego na swój temat, bądź otaczającego ich świata.

Dlatego na drogę rozwoju osobistego zapraszam tych, którzy chcą dokonać pozytywnych zmian w swoim życiu. Chcą podjąć wyzwanie, choć nie zawsze jest to łatwe. W swojej pracy nie raz doświadczyłam tego, że to co wartościowe wymaga czasu i wysiłku. Oto formy rozwoju, na które serdecznie zapraszam:

  • life coaching
  • coaching grupowy
  • warsztaty tematyczne
  • grupa rozwojowa

Spostrzegam rozwój osobisty jako stawanie się coraz to lepszym człowiekiem, jako pracę nad swoimi słabościami, rozwojem talentów i umiejętności, jako dążenie do osobistego sukcesu. Rozwój osobisty to poszukiwanie pełni swojego szczęścia bez naruszania praw i godności innych osób.